Ehrenborg Search logotype

Spontanansökan Nudgd

Nudgd arbetar utifrån Agenda 2030 med en rad olika hållbarhetsutmaningar. Vi tar fram konkreta lösningar baserade på beteendevetenskap, psykologi och design.

Personlig information