Om mig

Om mig

Lovisa Ehrenborg

Jag har arbetat med att hjälpa tillväxtbolag inom techbranschen med rekrytering och kompetensförsörjning sedan 2009. I samband med att jag började rekrytera på ledningsgruppsnivå, och kom i nära dialog VD och grundare, växte min nyfikenhet för vad det är som gör att vissa bolag lyckas med sin tillväxtresa medan andra får problem. Jag insåg att organisationskulturen och ledarskapet är avgörande faktorer för att medarbetarnas motivation, engagemang och välmående ska hålla när förändringstakten är hög.

2019-2022 var jag med och drev upp ett konsultbolag som erbjöd People & Culture-tjänster till mindre, snabbväxande bolag. Under 2022 och framåt har jag vidareutbildat mig inom ledar-coaching, teamutveckling och motivation.

Under 2023 arbetade jag vid sidan av mina ordinarie uppdrag med ett projekt kopplat till motivationsforskning. I oktober 2024 kommer boken “Handbok för ledarhjältar - motivationsforskningen som strategi och superkraft” att ges ut via Publit förlag som ett resultat av detta projekt. Boken är skriven tillsammans med Elin Hartelius, senior organisationsutvecklare och coach, samt Karolina Edler, en av Sveriges främsta MI-utbildare.

Jag bor i Göteborg med min familj. Delar av min fritid ägnar jag åt en utbildning inom yoga (Iyengar-yoga) med mål att i framtiden kunna erbjuda yogaundervisning till både privatpersoner och företag.

Kontakta mig gärna på lovisa@ehtu.se om du har frågor om hur jag kan hjälpa dig eller ditt bolag att utvecklas.