Tjänster

Tjänster

Utveckling av ledare, team och individer

Mitt arbete med att utveckla ledare och team utgår ifrån verktygen Lead Forward och Team Pro - strukturerade och forskningsbaserade metoder med ett framåtriktat fokus. I individuell utveckling är kartläggning av motivation och personlighet viktiga byggstenar. Min metodik vilar på MI (motiverande samtal) och ACT (acceptance & committment theory), vilket står för framkallandet av individens egna förmåga att förändra sitt beteende i den egna önskade riktningen.

Kulturutveckling

En stark och tydlig organisationskultur visar sig i konkreta beteenden. Fina värdeord gör ingen nytta om de inte omsätts i det dagliga arbetet. Organisationskulturen omfattar allt som görs på en arbetsplats, och kräver därför mod, nyfikenhet och engagemang att arbeta med. Jag kartlägger er kultur och hjälper till att facilitera processen med att utveckla och förtydliga organisationskulturen så att den kan resultera i konkreta beteenden hos medarbetarna.

Search och rekrytering

Med 20 års erfarenhet av rekrytering i Göteborg med omnejd har jag ett brett nätverk på kandidatmarknaden och en gedigen förståelse för den västsvenska arbetsmarknaden. Jag rekryterar ledare och specialister och inkluderar alltid search i mitt arbete. Jag är certifierad i flera testverktyg, och anpassar i hög grad processen utifrån kundens behov och situation.